Quy định và hình thức thanh toán

Khách hàng thanh toán ngay khi nhận hàng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản trực tiếp qua stk ngân hàng.